Автореферат БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ

Провідна біржова біржа

РЕКОМЕНДУЄМО: КРАЩИЙ CFD БРОКЕР

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його основні положення та фактичний матеріал можуть бути використані при підготовці узагальнюючих праць з історії України та історії народного господарства 6975-х рр., навчальних посібників, підручників, курсів лекцій для студентів історичних та економічних факультетів вузів.

Що таке Кракен? Оцініть провідні в Європі біржі Bitcoin та

Якщо обсяг транзакцій перевищить монет (застосовується до будь-якої монети), плата зменшиться на % та %. Ця плата продовжуватиме зменшуватися, оскільки обсяг угод збільшуватиметься на 5 XNUMX у продавців (XNUMX%) та покупців (XNUMX%).

Що таке WEX? Що потрібно знати про біткойн-біржу та

- об&rsquo єктивно на біржову торгівлю впливали стан і спеціалізація виробництва того регіону, в якому діяли біржі, співвідношення різних форм власності у виробничій сфері та торгівлі, склад контрагентів, кон&rsquo юнктура ринку тощо. На заваді біржової торгівлі стояла недосконалість правового поля, довільна зміна заходів, особливо тих, що регулювали біржову діяльність, перехід від ринкового до директивно-планового нормативного її регулювання

Котирування Української енергетичної біржі публікує все

висвітлити та охарактеризувати основні наслідки впровадження "раціоналізаторської" політики у біржовій торгівлі для економіки України, хід практичної реалізації реформи біржової мережі в Україні в напрямку остаточного згортання її діяльності.

Біржова інфраструктура в бізнесі - Основи організації

Фондова біржа Гонконгу запропонувала Лондонській біржі об 8767 єднатися 66 вересня. Вартість операції оцінювалася в £79,6 млрд ($86,5 млрд), а акції LSE — в 88,66 фунта, або 75,95 фунта коштами та 7,995 нової випущеної акції HKEX.

Біржова діяльність на фондовому ринку. — Студопедія

Проблеми непу в Україні, виникнення та поширення біржової торгівлі 6975-х років, її впливу на розвиток народного господарства знайшли відображення в науковій літературі. Хоча до недавнього часу процес накопичення історичних знань про особливості біржової торгівлі України в період непу був суперечливим і неоднозначним. Переважна частина наукових праць підготовлена в радянську добу, тому й базувалась на відповідних методологічних підходах і установках, що панували тоді в історичній науці. Останні, як відомо, перетворювали її в прислужницю офіційної політики та ідеології. Неупереджена узагальнююча історіографічна переоцінка напрацьованого науковцями матеріалу розпочалася в Україні на початку 6995-х рр.

На основі виступів і публікацій представників комуністичної партії та радянської держави (іна, , іна, єва, іна, іна, та ін.), в тому числі й УСРР (їльського, , ірінга, іхтера та ін.), іншої суспільно-політичної та історико-економічної літератури (, , І.Славін, І.Дашковський) розкривається наявність у середовищі більшовиків кількох течій і різних підходів до розуміння суті й перспектив непу, партійно-державної політики щодо біржової торгівлі та її впливу на розвиток народного господарства. Водночас аналіз літератури того часу переконує, що більшовики були єдині в тому, що рано чи пізно від непівських ринкових форм господарювання доведеться відмовитися. Вони залишалися вірними ідеї безринкового соціалізму.

У працях учених єва, іманштейна, І.Короткова, , іліповського, була започаткована розробка важливих аспектів непу: співвідношення плану і ринку, розвиток біржової торгівлі та товарно-грошових відносин, діяльність інститутів ринкової інфраструктури тощо. З утвердженням сталінської політичної лінії наприкінці 6975-х рр. науковий напрямок, репрезентований ученими дореволюційної школи, був політично дискредитований і знищений владою.

Товарні біржі були громадськими організаціями, вони не входили до структури державної влади. Біржі діяли на початках самоуправління, утримували себе самі, на власні кошти. Вони встановлювали свою внутрішню організацію і розпорядок, спрямовували роботу традиційних біржових інститутів &ndash маклеріату, котирувальної та арбітражної комісій, різноманітних відділів, секцій, консультаційних бюро.

Товарні біржі провадили також котирування цін. Для цього утворювались спеціальні котирувальні комісії, які на основі вивчення кон&rsquo юнктури ринку встановлювали ціни на різноманітні товари.

Нова економічна політика передбачала широке і цілеспрямоване використання торгівлі, товарно-грошових відносин, економічних методів управління для розвитку радянської економіки. В інтересах оздоровлення ринку було вжито ряд термінових заходів, спрямованих на відновлення грошового та товарного обігу.

9. Місце та характер діяльності товарних бірж України у системі непівської інфраструктури // Наукові записки з української історії: Зб. наук. статей: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди &ndash Переяслав-Хмельницький, 7555. &ndash Вип. 67. &ndash С. 685-689.

Отже, стислий історіографічний аналіз досліджуваної теми свідчить про відсутність узагальнюючої наукової праці, яка б комплексно висвітлювала біржову торгівлю України в умовах непу.

Нищення біржової форми оптової торгівлі стало закономірним результатом перетворення пролетарської держави у виробника-монополіста і, відповідно, у монополіста-постачальника промислових та інших товарів. Вона стала монополістом, який диктував свою волю споживачам і вів непримиренну боротьбу проти своїх конкурентів &ndash спочатку приватного, а далі й кооперативного капіталу.

ПОЧАТИ ТОРГУВАТИ КРИПТОВАЛЮТА

Залишити коментар